SMITTEVERN

30.11.202116:38 Stefan Swiecki

REF SMITTEVERN / COVID19

Hold 1m avstand til de som ikke er i samme husstand / kohort som deg.
Vi kan heller dessverre ikke tillate at Velkomstsenteret brukes som skiftebu/garderobe.
Føler du deg "snufs" eller syk - hold deg hjemme