Grand Fondo Strade Statsskog 24 juni 2023

Vi kan tilby overnatting i leiligheter eller hytter med 3 soverom i hver enhet.

Det er mulig å bestille frokost og/eller middag lørdag 24 juni, dette hvis det er minimum 20 stykker som ønsker tilbudet.

Påmeldingsfrist for mat er 3.juni.

Om gjester ønsker å bo hos oss flere dager er det mulig med selvhushold i alle enheter.

Hvis det er flere ( min 20) som ønsker bevertning andre dager må dette også bestilles innen 3.juni.

Kontakt oss for bestilling av overnatting og måltider:

 

booking@malselvfjellandsby.no